Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Zdravstvo i socijalna zaštita

 1. Koji su to načini na koje se mogu poboljšati zdravstvena i socijalna zaštita djece te osigurati bolji uslovi u obrazovanju djece?

 2. Koji podaci postoje, a koji nedostaju da bi se mogla kreirati sistemska rješenja problema sa kojima se suočavaju djeca sa poteškoćama i njihove porodice? Čija je odgovornost za prikupljanje, analizu i izvještavanje o ovim podacima?

 3. Koliko djece se nalazi pod zaštitom društva? Da li su brojke pouzdane? Da li priča pomaže da se bolje razumije način rada sistema zbrinjavanja djece? Da li je jasno kakva zakonska prava imaju djeca (i njihovi roditelji) u traženju određenih prava?

 4. Na koji način se provjerava stanje u rezidencijalnim ustanovima? Ima li fizičkog kažnjavanja ili bilo kog drugog oblika zlostavljanja djece? Na koji način se provjerava stanje u alternativnom smještaju? Ima li fizičkog ili bilo kojeg oblika zlostavljanja ili zapostavljanja?

 5. Šta se radi da bi se poboljšali uslovi u instutucijama u kojima djeca žive i uče? Da li se čuje glas djece bez roditeljskog staranja u medijima? Kako i kada su prikazani?

 6. Da li su u pričama naglašene pozitivne strane kako bi se izbjeglo otuđivanje javnosti od stvarnih problema napuštene djece? Da li se izvještava o mogućnostima koje djeca u domovima imaju da se učlane u klubove i na taj način uključe u zajednicu, što može pomoći u smanjenju predrasuda i neinformiranosti?

 7. Da li su obavljeni razgovori sa osobama koje su odrasle u rezidencijalnim ustanovama? Gdje su sada? Kako je odrastanje u domovima na njih imalo uticaj? Šta oni misle na koji način se stvari mogu unaprijediti?

 8. Koliko djece je usvojeno, a koliko dato u hraniteljske porodice? Ko i kako vrši nadzor u tim porodicima? Postoji li sistem nadzora i inspekcije?

 9. Šta se dešava kada djeca bez roditeljskog staranja napune 18 godina?

 10. Priče o djeci koja sa punoljetstvom treba da napuste domove za nezbrinutu djecu; koliko su ih domovi osposobili za budući život, postoji li državna aktivnost na uspješnom uključenju u život ove djece, postoje li NVO ili međunarodni projekti koji pomažu djeci u osamostaljivanju nakon napuštanja doma, jesu li i po čemu uspješni ti projekti kao npr., „Kuća na pola puta”.

 11. Koji su tekstovi navedeni kao primjeri dobre prakse izvještavanja o dječijem siromaštvu?

 12. Na osnovu teksta Mali Vuk iz Prijedora Veliki Borac, razmisliti o novinarskom pristupu ovoj temi (Koje su prepreke s kojima se susreću djeca koja boluju od rijetkih bolesti?).

%d blogeri kao ovaj: