Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja

Mediji-u-najboljem-interesu-djeteta_06Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”, nastala na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, predstavljena je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Publikacija je nastala kroz proces konsultacija i zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice, institucija vlasti, nevladinih organizacija i aktivista, i praktičara – medijskih profesionalaca, koji je iniciralo i vodilo predstavništvo UNICEF-a u BiH.

”Siguran sam kako publikacija koju danas predstavljamo i promovišemo ima potencijal za unaprijeđenje prava djeteta i zaštitu njegovog integriteta. Osim toga, ona predstavlja praktičan i primjenjiv alat za profesionalce u medijima, vladin i nevladin sektor koji su obavezni štititi prava djece. Vjerujem kako će svoje mjesto naći i u okviru nastavnih predmeta koji izučavaju prava djece. Ono što je možda i nabitnije jeste činjenica da publikacija nije nastala sa ciljem da se bilo kome drže lekcije o moralu, već da se kroz pozitivne primjere utvrdi minimum kriterija koje bi kao društvo u cjelini trebali poštovati kada je riječ o zaštiti prava djeteta, odnosno najboljem interesu djeteta”, rekao j zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović tokom predstavljanja publikacije.

Publikacija obuhvata tri poglavlja koji pružaju uvid u zakonodavni okvir koji se odnosi na prava djeteta, učešće djece u medijima i situacije koje povezuju medije i djecu. Osim tima autora i autorki, njih dvadeset i jedno, u procesu priprema i konsultacija, koautorskih recenzija, u proces je bilo uključeno još desetak saradnika koji su dali uvid u svoja znanja i iskustva kako bi publikacija odgovarala stvarnom stanju i potrebama svih kojima će ova publikacija biti o koristi.

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

                                                                                                                                  ⇒ UVOD

%d blogeri kao ovaj: