Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Medijska pismenost

  1. Kako unaprijediti svijest o važnosti medijske pismenosti kod roditelja i nastavnika?

  2. Kako unaprijediti svijest o važnosti medijske pismenosti kod građana?

  3. Kako unaprijediti razvoj kompetencija u vezi sa diskurs prilikama i diskurs opasnostima?

  4. Šta je potrebno da se napravi i implementira strategija razvoja medijske i digitalne pismenosti u BiH?

%d blogeri kao ovaj: