Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

I DIO – PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI I MEDIJI

Milena Jurić: Institucionalni okvir za zaštitu prava djeteta u Bosni i Hercegovini

Berina Ceribašić: Pregled situacije u ostvarivanju prava djeteta u BiH

Doc. dr. Nada Grahovac: Prepreke za ostvarivanje prava djeteta

Ljiljana Zurovac: Medijska (samo)regulativa za najbolji interes djeteta

 

                                                           ⇒ II DIO – NAJBOLJI INTERES DJETETA U MEDIJIMA

%d blogeri kao ovaj: