Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Ekonomija

  1. Istražiti korištenje javnih prihoda i analizirati koliko su budžeti „osjetljivi na potrebe djece“?

  2. Ispitati koliko medijske politike i smjernice promovišu važnost ulaganja u dobrobit djeteta kao društvenu investiciju?

  3. Istražiti postojanje, funkcionisanje i koordinaciju fondova u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite djece na različitim nivoima u BiH.

  4. Istražiti kakvi su kriteriji za dodjelu sredstava i način ostvarivanja prava zdravstvene i socijalne zaštite u slučaju potrebe, na različitim nivoima u BiH.

%d blogeri kao ovaj: