Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Autori

Milena Jurić

Stručna savjetnica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

E-mail: milena.juric@mhrr.gov.ba

Berina Ceribašić

Izvršna direktorica udruženja „Naša djeca” Sarajevo i koordinatorica mreže „Snažniji glas za djecu”. Članica Vijeća za djecu BiH od 2013. godine.

E-mail: n.djeca@bih.net.ba; berinasvc@gmail.com

Doc. dr. Nada Grahovac

Ombudsman za djecu Republike Srpske,

E-mail: nada.grahovac@yahoo.com

Ljiljana Zurovac

Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH,

E-mail: zurovaclj@vzs.ba

Prof. dr. Ivana Zečević

Vanredni profesor, Univerzitet u Banjaluci, Filozofski fakultet, Studijski program psihologija,

E-mail: rastko.matija@gmail.com

Nela Kačmarčik – Maduna, MA

Voditeljica komunikacija u UNICEF-u Bosne i Hercegovine, doktorski kandidat na Univerzitetu u Sarajevu iz oblasti ekonomskih nauka,

E-mail: nkacmarcik@unicef.org

Nineta Popović, MA

Voditeljica Komunikacija za razvoj u UNICEF-u BiH;

E-mail: npopovic@unicef.org

Zoran Ćatić

Centar za Kulturnu i Medijsku Dekontaminaciju/eFM radio

E-mail: zokacatic@gmail.com

Vanja Ibrahimbegović – Tihak, MA

Istraživačica- analitičarka, Measure BiH, Sarajevo

E-mail: vanja.ibrahimbegovic@gmail.com

Maja Nikolić

Novinarka Radija „Slobodna Evropa“, dobitnica UNICEF-ove godišnje nagrade za novinarski doprinos zaštiti i promociji prava djeteta u BiH

E-mail: nikolicmaja83@gmail.com

Prof. dr. Lejla Turčilo

Vanredna profesorica na Odsjeku za žurnalistiku/komunikologiju Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu,

E-mail: lturcilo@gmail.com

Dženat Dreković

Fotograf CIN-a (Centar za istraživačo novinarstvo), Sarajevo ž

E-mail: dzenat2012@gmail.com

Željko Bajić 

Novinar Radija Bosne i Hercegovine, Sarajevo

E-mail: bajicz59@gmail.com

Ana Kotur

Freelance novinarka

E-mail: akotur15@gmail.com

Prof. dr. Elmedin Muratbegović

Vanredni profesor, Katedra za kriminologiju, Univerzitet u Sarajevu

E-mail: emuratbegovic@fkn.unsa.ba

Milkica Milojević

Novinarka i aktivistkinja iz Banjaluke

E-mail: milkicamilojevic@gmail.com

Vanja Stevanović

Diplomirana novinarka iz Banjaluke i dobitnica nagrade UNICEF-a 2015. godine za izvještavanje o djeci,

E-mail: stevanovic.vanja@gmail.com

Alema Kazazić, MA

Novinarka Federalne televizije, posebno angažovana u dokumentarnim i obrazovnim programima koji tretiraju prava djeteta

E-mail: alema.kazazic@rtvfbih.ba

Almir Panjeta

Freelance novinar i saradnik UNICEF-a,

E-mail: almir.panjeta@gmail.com

Ognjen Tešić

Novinar portal Etrafika.net iz Banjaluke,

E-mail: togi988@yahoo.com

Prof. dr. Nermina Mujagić

Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka

E-mail adresa: nermina.mujagic@fpn.unsa.ba

 

Vitezovi zaštitnici djece prvog reda

Ogrćem vas svijetloplavim ogrtačem i proglašavam Vitezovima zaštitnicima djece prvog reda. Pozivam da isučete svoje mikrofone, kamere, fotoaparate, olovke, knjige, krede, spužve i sva druga (dozvoljena) sredstva za rad u zavisnosti ko se čim već bavi i krenemo u odlučnu borbu. Da se na svakom koraku i u svakom smislu suprotstavimo pošasti koja se nadvila nad djecu. Kredo našeg okruglog viteškog stola:

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta.”

Zoka Ćatić

 

%d blogeri kao ovaj: